นิยามที่ดีที่สุด
คนไม่สวย

นี่คือผิวหน้าหนู เอ๊ะดูทำไมช่างดูไม่เกลี้ยงเกลา


อีเจ้เป็นคนไม่สวยเหมือนพระพุทธเจ้าตอนยังไม่เป็นพระ

คนไม่สวย

คนไม่สวย ก็ผวนกลับดู


คน ไม่ สวย