คนไม่สวย


2

คนไม่สวย ก็ผวนกลับดู

คน ไม่ สวย


2

นี่คือผิวหน้าหนู เอ๊ะดูทำไมช่างดูไม่เกลี้ยงเกลา

อีเจ้เป็นคนไม่สวยเหมือนพระพุทธเจ้าตอนยังไม่เป็นพระ


เสนอนิยามใหม่

คนไม่สวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง