นิยามที่ดีที่สุด
คนรักทักษิน

ฮา5555555555555555555555555555555555555ฮา


แก๊งลูกไก่

คนรักทักษิน

คนเหี้ยอย่างไอ้แม้ว ผมไม่รับเขาแก๊งหรอก


จากแก๊งลูกไก่

คนรักทักษิน

7575757575757575757575


757575757575757575757

คนรักทักษิน

757575755757575757575757575


575757575757575

คนรักทักษิน

75757575


575757575

คนรักทักษิน

7575757575


5757575575

คนรักทักษิน

757575757575755


757575757575

คนรักทักษิน

75757575757557


57575557575

คนรักทักษิน

6366363636363636366366565665566657


5757575757775757575757575

คนรักทักษิน

.....1.......1.1.1.1.1..1..1.1


6.6.6.6.6.6.6.6.6.