นิยามที่ดีที่สุด
คนดีชอบแก้ไขคนชื่อไคชอบแทมิน

คือมหกรรมความฟินข้ามวงของนายคิม จงอิน และนายอี แทมิน
นอกจากนี้ยังไปแท็กโซเชี่ยลต่างๆของแม่ยก พ่อยกคู่นี้อีกด้วย
อยากฟิน อยากเติมน้ำตาล ต้องไคแทม!


ส่อง #คนดีชอบแก้ไขคนชื่อไคชอบแทมิน ซะ!!!