คนจริงใจ


1

บุคคลที่แสดงความหยาบถ่อยของตัวเองออกมาเพราะ เป็นคนตรง เปิดเผย ไม่ใช่คนไม่มีมารยาทนะ ขอย้ำ ไม่ใช่ไม่มีมารยาทเค้าเรียกว่า "คนจริงใจ" โว้ย

แม่ง สัส อีห่า พ่องตาย เห็นกูด่าแบบนี้กูเป็นคนจริงนะ ดีกว่าพวกพูดดีๆ เสแสร้งว่ะ

(พูดหยาบไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนจริงใจนะดวกส์)


เสนอนิยามใหม่

คนจริงใจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง