นิยามที่ดีที่สุด
คาถาประจำเดือน

เป็นช่วงที่อยู่ใน "ม้าอวดผี" โดยมีโดนัลด์ ญาณทิพย์รับคาถาสำหรับเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ชมในสตูดิโอ


โอม มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ เพี้ยง