คาถาประจำเดือน


1

เป็นช่วงที่อยู่ใน "ม้าอวดผี" โดยมีโดนัลด์ ญาณทิพย์รับคาถาสำหรับเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ชมในสตูดิโอ

โอม มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ เพี้ยง


เสนอนิยามใหม่

คาถาประจำเดือน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง