โม้ก้าเสียว


1

หมายถึง หลอกกุเก่งจัง
เป็นคำจากภาษาเหนือ ที่ใช้พูดกับเพื่อนตอนที่มัน อวดอ้างสิ่งต่างๆ ทำให้ขัดจังหวะอย่างลายแรง

a:บ้านฮามีนก2ขา
b:โม้ก้าเสี่ยว
a:.....


เสนอนิยามใหม่

โม้ก้าเสียว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง