นิยามที่ดีที่สุด
โม้ก้าเสียว

หมายถึง หลอกกุเก่งจัง
เป็นคำจากภาษาเหนือ ที่ใช้พูดกับเพื่อนตอนที่มัน อวดอ้างสิ่งต่างๆ ทำให้ขัดจังหวะอย่างลายแรง


a:บ้านฮามีนก2ขา
b:โม้ก้าเสี่ยว
a:.....