นิยามที่ดีที่สุด
ไม้กระดาน

ใช้เรียกผู้หญิงที่มีหน้าอกแบนราบ


อีกระดานมานี่สิ!