มุกิ้ว


0

มุกิ้วคือ ชาย ชาย
หญิง หญิง
ชายหญฺง
ถ้าถาษาญี่ปุ่น แปลว่ากอด

ปอ:มุกิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โอห์ม: อาเครที่ไหนดี


0

มุกิ้วคือ ชาย ชาย
หญิง หญิง
ชายหญฺง
ถ้าถาษาญี่ปุ่น แปลว่ากอด

มามุกิ้วกันเถอะ


0

asdasdadasdasd

sadaasdaaaaaaaaaaaaaaa


เสนอนิยามใหม่

มุกิ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง