นิยามที่ดีที่สุด
มุกิ้ว

asdasdadasdasd


sadaasdaaaaaaaaaaaaaaa

มุกิ้ว

มุกิ้วคือ ชาย ชาย
หญิง หญิง
ชายหญฺง
ถ้าถาษาญี่ปุ่น แปลว่ากอด


ปอ:มุกิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โอห์ม: อาเครที่ไหนดี

มุกิ้ว

มุกิ้วคือ ชาย ชาย
หญิง หญิง
ชายหญฺง
ถ้าถาษาญี่ปุ่น แปลว่ากอด


มามุกิ้วกันเถอะ