นิยามที่ดีที่สุด
มุกรถติดไฟแดง

เป็นคำที่จะใช้พูดสำหรับมุกที่ไม่ฮา ก็เปรียบกับเหมือนรถติดที่เขียวอยู่ดีๆก็แดงทำให้เงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะมีเสียงแตรรถดังก็เหมือนกับคนที่ปล่อยมุกแป้กแล้วพอพูดทุกคนก็จะนิ่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเพราะมันแป้กจนฮา


เหอๆ มุกรถติดไฟแดง