นิยามที่ดีที่สุด
มะเขือ

เขือ ควย เหี้ย


นี่มึงมาตีกูทำ มะเขือ อะไร !!!