มะเขือ


1

เขือ ควย เหี้ย

นี่มึงมาตีกูทำ มะเขือ อะไร !!!


เสนอนิยามใหม่

มะเขือ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง