นิยามที่ดีที่สุด
แม่คะ

คำอุทานของติ่ง


แม่คะ...ผู้ชายในโปสเตอร์ทำหนูท้อง