แม่คะ


2

คำอุทานของติ่ง

แม่คะ...ผู้ชายในโปสเตอร์ทำหนูท้อง


เสนอนิยามใหม่

แม่คะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง