แม้ค


1

หน้าแมว ตอแหล

คนอย่างเธออย่ามาทำตัวฟัสแม้ค


เสนอนิยามใหม่

แม้ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง