แมค


1

แมคโดนัลด์ไงสัส

เธอๆ ไปเรียนพิเศษแมคกัน


เสนอนิยามใหม่

แมค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง