นิยามที่ดีที่สุด
แมลงกุดจี่

เป็นแมลงชนิดหนึ่งจําพวกด้วงอยู่ตามท้องนาภาคอีสาน กินได้ ทั่วไปเรียกว่าแมงกุดจี่


วันนี้ฉันเจอแมลงกุดจี่