ไมโล


1

ไมโลเกรียน ไมโลเลื่อนจ่ายตัง ไมโลไม่เล่นเกมด้วย ไมโลแอบแฟ้บ

ไมโลเป็นเกย์


เสนอนิยามใหม่

ไมโล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง