ไมล์


1

อ้วนไง

A:ทำไมนะ
B:อ้วนไง


เสนอนิยามใหม่

ไมล์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง