นิยามที่ดีที่สุด
แมลง

เพลงของ tata young


เดี๋ยวนี้ชาวบ้านชอบกินแมลงเยอะ เพราะแมลงตัวนั้น ตัวนี้ มีเยอะมากมาย ดูไปก็รักๆกันทุกตัว