นิยามที่ดีที่สุด
แมลงสาบ

ประชาธิปัต

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่กล้าเรียกตัวเองว่าคนดี และชี้หน้าว่าคนอื่นไปทั่วว่าเป็นคนเลว เพื่อให้ตัวเองนั้นดูสูงส่ง

กลิ่นตัวคนเหล่านี้เลยเหม็นคล้ายกับแมลงสาบ เลยถูกเรียกว่า แมลงสาบนั่นเอง


A: ดูนั่น สส พรรค ประชาธิปัด
B: อี๋ออออ แมงสาบ >_

แมลงสาบ

แมลงที่เมื่อเราหนีมันจะตาม ถ้าเราไล่ มันก็จะวิ่งมาหาอยู่ดี หัวขาดอยู่ได้เกือบสัปดาห์ ถ้ามันบินให้รีบสวดมนต์แล้วนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้


A: แมลงสาบมาว่ะ
B: ไหนๆ กำลังหิวพอดี ( ꒪﹃ ꒪)