ไม้ลื่น


1

ไม้ลื่นก็คือ สเก็ตบอร์ด

A สมใจไปเล่นไม้ลื่นกันเถ้อะ
B ไม้ลื่นคืออะไร ฉันไม่มีจารบี
A สเก็ตบอร์ดไงงง
B บอร์ดเหม้


เสนอนิยามใหม่

ไม้ลื่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง