นิยามที่ดีที่สุด
ไม้ลื่น

ไม้ลื่นก็คือ สเก็ตบอร์ด


A สมใจไปเล่นไม้ลื่นกันเถ้อะ
B ไม้ลื่นคืออะไร ฉันไม่มีจารบี
A สเก็ตบอร์ดไงงง
B บอร์ดเหม้