แซะลบ


5

"แซะ" แล้วคิดไปคิดมาแรงเกินไปเลยลบทิ้ง
หรือไม่แซะแล้วไม่มีใครสน เลยลบทิ้งแก้เสียหน้า

แซะเล็บแล้วแซะลบ


เสนอนิยามใหม่

แซะลบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง