นิยามที่ดีที่สุด
แซะลบ

"แซะ" แล้วคิดไปคิดมาแรงเกินไปเลยลบทิ้ง
หรือไม่แซะแล้วไม่มีใครสน เลยลบทิ้งแก้เสียหน้า


แซะเล็บแล้วแซะลบ