นิยามที่ดีที่สุด
ซวด

เหี้ย.สาระเลว.


ไอ่ซวดเอ้ยมึงอยากตายงะ