ซวด


1

เหี้ย.สาระเลว.

ไอ่ซวดเอ้ยมึงอยากตายงะ


เสนอนิยามใหม่

ซวด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง