นิยามที่ดีที่สุด
ซวง

บุคคลที่ชอบมโนว่าตัวเองเป็นแฟนจุนฮง เอาคำพูดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นคำด่าได้ตลอด


ไงซวงคิดว่าสวยมากเหรอ