ซวย


1

เหมือนกับเราพูดว่าแย่แล้ว เหมือนโชคร้าย

นายซวยแล้วว่ะเพื่อน


เสนอนิยามใหม่

ซวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง