นิยามที่ดีที่สุด
ซวย

เหมือนกับเราพูดว่าแย่แล้ว เหมือนโชคร้าย


นายซวยแล้วว่ะเพื่อน