นิยามที่ดีที่สุด
โซวอน

ผู้ที่รักเเละทำร้ายโซนยอชิแดไปในตัว.


เธอว์ฟานี่น่ารักเหมือนชบาเเก้วเลย . สิก้าฟันสวย etc.

โซวอน

กลุ่มชนที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือ รักโซนยอชิแด ทั้ง 9


โซวอนไทยส่วนมากเป็นคนน่ารัก

โซวอน

โซวอนมีหลานประเภท ทั้งโลกสวยแตะโซนยอชิแดไม่ได้ ยันโซวอนฮาร์ดคอร์แซวเมนแรงๆ ตอบโต้แอนตี้


อาศัยอยู่ในเงิงเจสสิก้าจอง

โซวอน

ส่วนมากจะกินกันเอง โดยเฉพาะโซวอนไทย


ฟานี่ชอบแขม่ว

โซวอน

ผู้ที่รักโซชิมาก มากจนบรรยายไม่ถูก -..-


เราจะเก้าไปด้วยกัน แค่โซชิ กับ โซวอน~~!!!

โซวอน

ศัตรูคู่แค้นแสนรักของเอลฟ์


ถ้ามึงตาย ใครจะทะเลาะกับกู