ซวยคอ


1

ซวยคอ มา จากภาษากระเทย ที่เรียกภาษานี้ว่า ภาษา ซอ ซวยคอ แปลว่า ควย

เห้ย ซวยคอ บอย ปกรณ์ แม่งใหญ่อ่า


เสนอนิยามใหม่

ซวยคอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง