นิยามที่ดีที่สุด
ไซรอส

เทพเจ้า
ปรากฏตัวใน Dragon nest


Zyros อโครแบทไวท์วิง