ไซรอส


1

เทพเจ้า
ปรากฏตัวใน Dragon nest

Zyros อโครแบทไวท์วิง


เสนอนิยามใหม่

ไซรอส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง