ซารังจัง


1

มิกกี้เมาสึ~

องุ่น


เสนอนิยามใหม่

ซารังจัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง