เด๋ว


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าเดี๋ยว

พ่อ เด๋วหนูมานะไปซื้อของแปปนึง


เสนอนิยามใหม่

เด๋ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง