นิยามที่ดีที่สุด
เด๋ว

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าเดี๋ยว


พ่อ เด๋วหนูมานะไปซื้อของแปปนึง