ดวกส์


5

คำสบถ แทนกริยาโชว์โง่

เอ็งก็แหกตาอ่านสิคะ ดวกกกกส์


เสนอนิยามใหม่

ดวกส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง