ดวก


13

ใช้เป็นคำด่าแสดงความรักในหมู่เพื่อน แผลงมาจาก อีดอก

ดวก !! เมิงมาช้าจังวะ


11

มาจากคำว่า "ดอก" รวมกับ "ปลวก"

อิดวกกกกกกกกกกกกกกกกก


3

มีความหมายในเชิงลบ ประมาณว่าเป็นทำสบถ เป็นเวิบ(verb)ช่อง2ของคำว่า ด๋อย

สัญญาณข่ายดีแตกโคตรดวก -__-


1

เกิดจากคนมักง่ายที่ จะพูด ว่า ดอก กับคำว่า ปลวก พร้อมกันเลยกลายเป็นคำว่า ดวก

อิดวกนี่ช้าจังวะ
แหมหิดวกเห็นผู้ชายไม่ได้เลย


1

เกิดจากคนมักง่ายที่จะพูดว่า"ดอก"กับคำว่า"ปลวก"พร้อมกันเลยกลายเป็นคำว่า"ดวก"

อิดวกนี่ช้าจังวะ
แหมหิดวกเห็นผู้ชายไม่ได้เลย


-1

คร้าฟ

สวดดีคร้าฟ


เสนอนิยามใหม่

ดวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง