นิยามที่ดีที่สุด
ดวก

ใช้เป็นคำด่าแสดงความรักในหมู่เพื่อน แผลงมาจาก อีดอก


ดวก !! เมิงมาช้าจังวะ

ดวก

มาจากคำว่า "ดอก" รวมกับ "ปลวก"


อิดวกกกกกกกกกกกกกกกกก

ดวก

มีความหมายในเชิงลบ ประมาณว่าเป็นทำสบถ เป็นเวิบ(verb)ช่อง2ของคำว่า ด๋อย


สัญญาณข่ายดีแตกโคตรดวก -__-

ดวก

เกิดจากคนมักง่ายที่จะพูดว่า"ดอก"กับคำว่า"ปลวก"พร้อมกันเลยกลายเป็นคำว่า"ดวก"


อิดวกนี่ช้าจังวะ
แหมหิดวกเห็นผู้ชายไม่ได้เลย

ดวก

เกิดจากคนมักง่ายที่ จะพูด ว่า ดอก กับคำว่า ปลวก พร้อมกันเลยกลายเป็นคำว่า ดวก


อิดวกนี่ช้าจังวะ
แหมหิดวกเห็นผู้ชายไม่ได้เลย

ดวก

คร้าฟ


สวดดีคร้าฟ