ด๊วก


1

เพี้ยนมาจากคำว่า ดอก (อิดอกทอง)

อิด๊วกก


เสนอนิยามใหม่

ด๊วก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง