เฉิด' ฉาย


1

กูเจ็บได้เพื่อนกูอย่าเนว็บ

เป็นคนสวยนิสัยดีมากในระดับหนึง รักเพื่อน รักครอบครัว เจ้าชู้ เปลี่ยนแฟนบ่อย


เสนอนิยามใหม่

เฉิด' ฉาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง