ศัพท์บัญญัติใหม่ 55

ไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีใครรู้ความหมายของคำคำนี้ คุณพอจะบอกเราได้หรือไม่?

เพิ่มนิยาม