นิยามที่ดีที่สุด
วัดดาฬก

เป็นคำอุทาน
มาจากภาษาอังกฤษ What's the fuck.
หรือใว้ใช้ประชดพวกเคร่งศาสนาหรืองมงาย


เกมเหี้ยไรเนี่ยตายทุกที...?!? วัดดาฬก...!?!

A:ทำบุญเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์...
B:สาธุ
C:สาธุ
D:สาธุ
E:วัดดาฬก...!!!