วัด


1

วัดไง

ไปวัดกัน


เสนอนิยามใหม่

วัด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง