นิยามที่ดีที่สุด
วืด

การอดได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครอง เป็นความผิดหวังตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากถึงมากที่สุด


ไอ้ชางวืดเด็ก ไอ้เฟยวืดอ่าง สี่หลอดวืดนิ้ง มีใครจะวืดเหี้ยไรอีกมั้ยสาส

วืด

เป็นการกระทำที่ต้องการครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดหัวใจ แต่กลับพลาดไป


กูวืดน้องเหมียวแล้วว่ะ

วืด

[Asura]. โจมตีไม่โดนเป้าหมาย เป็นได้หลายกรณี หนึ่ง-dex ตัวละครน้อย สอง-agi ศัตรูมาก ฯลฯ


ศรกัมปนาท!!!! วืด!