วัดลิงขบ


0

วัดแห่งหนึงที่เด็กๆชอบเอามาพูดล้อเล่นกัน

เช่น ไอไข่แม่งเป็นเจ้าอวาสวัดลิงขบ


เสนอนิยามใหม่

วัดลิงขบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง