นิยามที่ดีที่สุด
วัดลิงขบ

วัดแห่งหนึงที่เด็กๆชอบเอามาพูดล้อเล่นกัน


เช่น ไอไข่แม่งเป็นเจ้าอวาสวัดลิงขบ