ระนะ


1

รักนะ

ระนะจุ๊บ


เสนอนิยามใหม่

ระนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง