นิยามที่ดีที่สุด
ร่าน

ต้องการ ควยตลอดเวลา


มุงทำไมร่านจั

ร่าน

n. (การเมืองการปกครอง) การแสดงออกอาการทางการเมือง แบบอยากจนออกนอกหน้านอกตา จนไม่สามารถควบคุมได้ ขาดสติต้องการแสดงออกแบบไม่ค่อยรู้อะไรรู้แค่ต้องการอย่างเดียว เลยแสดงออกไม่ถูกซักทีจึงกลายเป็น วอนนาบี (wannabe)

แต่เมื่อผนวกเข้ากับคำอย่าง ลิเบอรัล จะกลายเป็นลิเบอร่าน ที่มีความหมายอยากแสดงออกทางลิเบอรัลมากๆ แต่ไม่ใช่ซะที จึงมีความหมายเป็น ลิเบอรัล วอนนาบี (Liberal Wannabe)


ไอสัด ปากบอกว่า ลิเบอรัล แต่แสดงออกนี่ลิเบอร่านสัดๆ

ร่าน

ก. เป็นการแสดงออกทางกายภาพ ของ ลิเบอร์ร่าน ได้แก่ การแก้ผ้าโชว์นมในที่สาธารณะ ตั้งคำถามวกวน ด่าทอเต้าข่าวมั่วดื้อแพ่งประเด็นจับแพะชนแกะ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพด้านเดียวของลิเบอร์ร่าน


แอดมิน A: ลิเบอร์ร่านกำลังร่านอยู่ฟร่ะ
แอดมิน B: มันจะมาร่านทำไมแถวนี้ฟะ
แอดมิน A: บลัสนะ
แอดมิน B: บลัสโลด