นิยามที่ดีที่สุด
รีทวิต

กิริยาหนึ่ง หากเราต้องการแชร์ให้ฟลว.ของเราดู


Retweet if you....
Pls RT....