รีทวิต


2

กิริยาหนึ่ง หากเราต้องการแชร์ให้ฟลว.ของเราดู

Retweet if you....
Pls RT....


เสนอนิยามใหม่

รีทวิต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง