รถยนต์


3

รถก็คือรถจะหวังอะไร

ข้นขับรถก็ขับรถ


เสนอนิยามใหม่

รถยนต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง