รินไท


2

สวย

เธอ รินไท จังเลย = เธอสวยจังเลย :-)


เสนอนิยามใหม่

รินไท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง