นิยามที่ดีที่สุด
พริม

เด็กผู้หญิงที่เป็นน้องของนัง แคทนิส จากเรื่องฮังเกอร์เกม


นังพริมตูดเป็ด

พริม

คนสวย


พริมคนสวย