พริม


1

คนสวย

พริมคนสวย


1

เด็กผู้หญิงที่เป็นน้องของนัง แคทนิส จากเรื่องฮังเกอร์เกม

นังพริมตูดเป็ด


เสนอนิยามใหม่

พริม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง