พรูพรู


1

พ่องมึงตายสัส

ควย


เสนอนิยามใหม่

พรูพรู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง