พระนางหน่อแตดเจ้า


1

พระนางที่มีเชื้อพระวงศ์​เป็น​หน่อแตด​

พระนางหน่อแตดเจ้า เป็นคนฉลาด​ ก็ลองตรองดูสิเจ้าคะ


เสนอนิยามใหม่

พระนางหน่อแตดเจ้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง