พีรณัฐ


2

คนหำดำ

พ่องหำดำ


เสนอนิยามใหม่

พีรณัฐ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง