นิยามที่ดีที่สุด
พรชัย

กากสาดๆ


มึงโคดพรชัยเลยอ่า