พรชัย


1

กากสาดๆ

มึงโคดพรชัยเลยอ่า


เสนอนิยามใหม่

พรชัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง