นิยามที่ดีที่สุด
แพรพลอย

เป็นคนหนึ่งที่ผิวขาวปานถ่านหิน ตัวสูงดุจดั่งตอไม้ และมีใบหน้าเรียวเสมือนหน้าจอไอแพด


เพราะแพรพลอยสวยมาก โอป้าจึงหลงรัก