แพร่ม


1

บ่น

เห้ย มึงจะแพร่มอะไรนักหนาวะกูรำคาน


เสนอนิยามใหม่

แพร่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง