นิยามที่ดีที่สุด
แพร่ม

บ่น


เห้ย มึงจะแพร่มอะไรนักหนาวะกูรำคาน