บ๊วย


1

คืออาการของคนชอบกินของเน่าๆ

ไอ้คนเก็บขยะคนนั้นช่างกล้า กล้าบ๊วยปราร้ากลิ่นเหม็นขนาดนั้นได้ลงคอ ยี้..


เสนอนิยามใหม่

บ๊วย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง