นิยามที่ดีที่สุด
บ๊วย

คืออาการของคนชอบกินของเน่าๆ


ไอ้คนเก็บขยะคนนั้นช่างกล้า กล้าบ๊วยปราร้ากลิ่นเหม็นขนาดนั้นได้ลงคอ ยี้..